Darbuotojų darbo užmokestis

VŠĮ JUKNAIČIŲ AMBULATORIJA

Vidutinis 1 etato 2016 m. darbuotojų darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis
1 etatui (su priedais ir priemokomis Eur.)
Vyr. gydytoja
Gydytojai
Gydytoja odontologas
Bendruomenės slaugytoja
Kiti darbuotojai
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Metinis
575,52 575.52 579.69 575,52 576.56
1239.03 1239.03 1448.03 1299.03 1306.28
392.99 530.75 661.83 644.85 557.61
533.74 595.54 630.06 622.76 595.52
531.82 508.40 560.56 562.91 540.92

Vidutinis 1 etato 2017 m. darbuotojų darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis
1 etatui (su priedais ir priemokomis Eur.)
Vyr. gydytoja
Gydytojai
Gydytoja odontologas
Bendruomenės slaugytoja
Kiti darbuotojai
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Metinis
575,52 465.89 412.73 411.08 466.31
1299.03 1299.03 1497.00 1299.03 1348.52
722.32 1111.20 669.02 702.49 801.26
563.41 534.12 625.92 563.86 571.83
562.91 568.04 562.22 562,91 564.02

Vidutinis 1 etato 2018 m. darbuotojų darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis
1 etatui (su priedais ir priemokomis Eur.)
Vyr. gydytoja
Gydytojai
Gydytoja odontologas
Bendruomenės slaugytoja
Kiti darbuotojai
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Metinis
417.38  417,38  413,02 417,38 416,29
1299.03  1430,36  1435,55  1496,03  1415,24
619.10  708,84  653,58  969,68  737,80
607,67  624,14  723,63  719,39  690,36
575,64  577,68  574,00  574,57  575,47